مـــرداب

می خوام یه پروانه بشم،اگه به تو پیله کردم...

می خوام یه پروانه بشم،اگه به تو پیله کردم...

مـــرداب

حسرت نبرم به خواب آن مـــــــرداب،
کآرام درون دشت شب خفته ست...
دریایم و نیـــــــــست باکم از طـوفان،
دریا همه عمر خوابش آشفته ست...

دنبال کنندگان ۷ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

something is not right.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

بدتر از موقع هایی که ذهنت بخاره و بدتر از موقع هایی که حافظه ت درد کنه،موقع هایی که دلت می گیره.

-------------------------------------------------------

این دکمه ctrl + z زندگی کجاست دقیقاً؟!

-------------------------------------------------------

خیلی اشتباه می کنن آخر پاییز رو جشن می گیرن...باید نشست و های های گریه کرد...

-------------------------------------------------------

بد نیست گاهی اوقات کل چراغ های شهر قطع بشه تا خدا چراغ های اضطراری آسمون رو روشن کنه!

...چقدر ستاره داشت آسمون تهران و ما نمی دونستیم...

                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

می خوام یه پروانه بشم،اگه به تو پیله کردم...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دارم سر آنکه همچو سعدی// بنشینم و صبر پیش گیرم....